CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC | Địa chỉ : Số 508 đường Hùng Vương, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Việt Nam
Hotline : 0364878338

Hotline

0364878338

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Với Khách hàng: Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng

Với đối tác : Gia tăng giá trị cổ đông

Với nhân viên : Cải thiện chất lượng cuộc sống nhân viên và tạo cơ hội thăng tiến, nâng cao trình độ.

Với xã hội và cộng đồng :

Hoàn thành trách nhiệm xã hội và chấp hành luật pháp.